Đậu

Để xem các loại đậu là biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ về nó có thể tượng trưng cho phiền toái nhỏ và các vấn đề nhẹ.