Mơ ước rằng bạn đang ăn mì là những thiệt hại nhỏ. Để xem các món mì với số lượng lớn có nghĩa là nó cần bạn phải Frugal, tiết kiệm và tiết kiệm tiền.