Bản thảo

Mơ ước rằng bạn đang viết một bản thảo có nghĩa là lo ngại về việc không thực hiện những ham muốn lớn nhất của bạn. Dreaming rằng bản thảo của bạn bị từ chối bởi một biên tập viên biểu thị rằng một kinh nghiệm tạm thời là vô vọng. Một khi bạn vượt qua thời kỳ này, cuối cùng hy vọng của bạn sẽ được nhận ra. Mơ ước rằng một bản thảo là trên lửa có nghĩa là công việc khó khăn của riêng bạn sẽ dẫn đến lợi nhuận và sự gia tăng trong quy mô xã hội.