Bên

Những ước mơ về một bên mà tượng trưng cho các lễ hội hoặc cư xử rõ ràng vô tư với những người khác. Được nhận thấy bởi những người khác như không bao giờ lo lắng về vấn đề nào cả. Cảm thấy kích thích bởi sự công nhận bạn đang nhận được. Kỷ niệm thành công của bạn. Bạn có thể tận dụng lợi thế của những người khác bằng cách hiển thị rằng bạn đã đạt đến một cấp độ mới hoặc Marco. Chứng minh cho những người khác rằng bạn không còn có những lo lắng hoặc các vấn đề mà bạn đã sử dụng để có. Ngoài ra, một bên có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc những người khác đang arrogantly trưng bày không bao giờ phải được cho biết phải làm gì hoặc đang được hưởng vô trách nhiệm. Nó cũng có thể là đại diện của nhận thức của bạn về hành vi của người khác đó là băng qua đường và đi ra khỏi tầm kiểm soát.