Máy

Những ước mơ về một máy bán hàng tự động tượng trưng cho một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy luôn ở đó nếu bạn muốn. Kinh nghiệm mà luôn có thể có khi bạn cảm thấy thích nó.