Máy Fax

Ước mơ về máy Fax tượng trưng cho một nhu cần thuận tiện để xem kết quả một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mơ ước gửi fax có thể phản ánh giao tiếp với những người khác mà bạn mong đợi họ để có những sáng kiến hoặc hành động của riêng mình. Tin rằng bạn đã hoàn toàn truyền đạt chính xác những gì bạn muốn một ai đó cho họ có thể đưa bạn ra khỏi đó. Tiêu cực, một Fax, một cái gì đó có thể phản ánh mong đợi rất nhiều hành động từ những người khác từ một bình luận hoặc cử chỉ một bạn thực hiện.