Mặt nạ phẫu thuật

Giấc mơ của một mặt nạ phẫu thuật tượng trưng cho khả năng chịu ảnh hưởng không mong muốn. Bạn hoặc một người rất tập trung và có thể không muốn thỏa hiệp hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Tích cực, một mặt nạ phẫu thuật có thể phản ánh adamance, độ tin cậy hoặc một tình huống đó là không linh hoạt. Tiêu cực, phẫu thuật mặt nạ có thể phản ánh một thiếu sự sẵn sàng để thay đổi.