Windmill

Để ước mơ của cối xay gió, nó chỉ ra quá trình lâu dài của tâm trí của bạn. Bạn đang liên tục làm việc mà không để lại cho mình để nghỉ ngơi. Các cối xay gió mà không hoạt động đúng cách hoặc là hoàn toàn bị hỏng chỉ ra những rào cản bạn sẽ phải đối mặt.