Gag

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang nói lắp, nó là biểu hiện cho mình rằng bạn không thể bày tỏ chính mình trong cách bạn cảm thấy về một tình huống. Ngoài ra, giấc mơ này có thể cảnh báo bạn rằng bạn cần phải yên tĩnh trước khi bạn đặt chân vào miệng của bạn.