Paparazzi

Giấc mơ về các tay săn ảnh tượng trưng cho cảm xúc của bạn về việc thiếu sự riêng tư. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn đang bị vi phạm không gian cá nhân của bạn hoặc bạn không thể bất cứ lúc nào chỉ cho chính mình. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì bạn thích.