Đêm

Để có một giấc mơ trở thành sự thật lúc hoàng hôn lúc bình minh, nó đại diện cho một số thất bại lớn và trở ngại để đạt được mục tiêu của bạn. Có một số vấn đề trong cuộc sống của bạn mà bạn đang phải đối mặt mà không phải là rất rõ ràng. Bạn phải đặt các câu hỏi sang một bên, vì vậy bạn có thể xóa đầu của bạn trước khi bạn nhận được trở lại nó. Ngoài ra, đêm có thể đồng nghĩa với cái chết, tái sinh và khởi đầu mới. Xem thêm những bóng tối