Hạt

Giấc mơ về các loại hạt tượng trưng cho một mục tiêu trong cuộc sống của bạn đó là một cách dễ dàng của bạn nếu bạn đặt đủ năng lượng vào nó. Cảm thấy rằng một tình huống sẽ được dễ dàng, một khi bạn vượt qua một khó khăn nhỏ tiêu cực, các loại hạt có thể là một dấu hiệu cho thấy họ rất quan tâm về tin rằng một trọng tâm khó khăn của hành động hoặc hy sinh sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề của bạn vĩnh viễn. Chạy ra với các công việc vô tận hoặc để giữ cho nó dễ dàng để cảm thấy cái gì khác. Bạn có thể có một ý tưởng sai về tin tưởng cách dễ dàng một cái gì đó phải được. Ví dụ: một phụ nữ trẻ mơ ước ăn các loại hạt. Trong cuộc sống thực, cô đã đấu tranh để có được một công việc và thấy rằng đi qua một thử nghiệm đầy thử thách sẽ cung cấp cho cô ấy truy cập nhanh vào một công việc an toàn.