Các thử nghiệm thở

Ước mơ của việc có một thử nghiệm hơi thở tượng trưng cho mối quan tâm của bạn mà bạn có thể đã đi overboard với một cái gì đó. Nó cũng có thể là đại diện của sự lo lắng của bạn về việc bị phát hiện đã đi overboard. Sai lầm hoặc hành vi xấu có thể được undoing.