Khiêu dâm

Để xem chân dung hoặc mô tả các vấn đề tình dục trong giấc mơ của bạn, đề cập đến các khía cạnh của chính mình mà bạn đã từ chối hoặc từ chối nhận ra.