Optician/bác sĩ nhãn khoa

Khi bạn nhìn thấy các bác sĩ nhãn khoa hoặc mắt trong khi mơ ước, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn nhìn vào những điều chặt chẽ hơn bởi vì bạn không thể nhìn thấy những điều chính xác. Có lẽ bạn cần phải thay đổi thái độ của bạn và mở mắt của bạn rộng hơn?