Ogre

Những ước mơ về một Ogre tượng trưng cho hành vi đó là như vậy kiêu ngạo mà ông quan tâm về không có gì ngoại trừ dừng hoặc disapphê của bạn. Bạn hoặc một người muốn giữ một ai đó vào mục đích. Một Ogre có thể phản ánh sự cạnh tranh, phê bình hoặc nhạo báng rằng không bao giờ dừng lại.