Pelicans

Giấc mơ của một Pelican tượng trưng cho bạn hoặc một người nào khác không nghe thấy những gì người khác đang nói. Đưa ý tưởng của riêng bạn hoặc quan trọng, không có vấn đề gì xảy ra đầu tiên. Bỏ qua những gì người khác có để nói như là nếu họ không quan trọng ở tất cả. Nói về những người khác, hoặc cảm thấy rằng họ không có giá trị chú ý đến. Tiêu cực, một Pelican có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải làm việc chăm chỉ để khẳng định quan điểm của bạn với một người khó khăn. Ngoài ra, nó có thể có nghĩa là bạn đang không được ân cần đủ của các quan điểm khác.