Archaeology

Ước mơ về khảo cổ học tượng trưng cho quá khứ của bạn, hoặc cố gắng để đạt được cái nhìn sâu sắc vào tình huống hiện tại dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ.