Puddle

Khi bạn nhìn thấy puddle nước trong một giấc mơ, sau đó một ước mơ như vậy dự đoán về những cảm xúc mà chưa được trả đủ sự chú ý. Hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe tự bên trong của bạn, bởi vì các chi tiết nhỏ nhất có thể gây ra rất nhiều đau khổ.