Trạm xăng

Những ước mơ về một trạm xăng tượng trưng cho những thói quen đó cung cấp cho bạn tình cảm hoặc tâm lý ăn uống. Một điều bạn cần phải có hoặc cần phải cảm thấy để tiếp tục với một thách thức vĩnh viễn. Trạm xăng phản ánh nhu cần năng lượng hoặc nguồn lực để tiến với mục tiêu. Một trạm xăng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã không khí hoặc cần phải định để tiếp tục. Một cần phải reenergize hoặc thêm sinh lực cuộc sống của bạn trong một số khu vực.