Prehistoric

Mơ ước thời tiền sử cho thấy rằng suy nghĩ và niềm tin của bạn có thể bị lỗi thời. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy nhu cần của bạn để thích nghi và kết hợp những gì bạn đã học được trong quá khứ vào hiện tại.