Xử lý

Để làm điều gì đó với nắm tay trong giấc mơ, tượng trưng cho hành vi thù địch hoặc bạo lực. Để thấy rằng một nắm tay, khi bạn đang mơ ước, đứng ra như là một điềm cho sự tức giận, quyền lực và hung hăng. Nó cũng là dấu hiệu của sự sẵn sàng của bạn để chiến đấu, tấn công hoặc khuôn mặt và bảo vệ chính mình.