Máy lọc không khí

Việc mơ ước của một làm mát không khí tượng trưng cho bạn hoặc người khác đang buộc một tình huống để cảm thấy tốt hơn hoặc positiver. Đảm bảo một tình huống phải cảm thấy tốt hơn, không có vấn đề gì. Một làm mát không khí có thể phản ánh việc buộc phải nhượng bộ hoặc thỏa hiệp cho phép bạn hoặc một người nào khác để cảm thấy tự tin hơn, tôn trọng, hoặc quan tâm. Nếu lọc không khí cũng là quá mạnh nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc người khác đi quá xa để đáp lại cảm xúc của người khác. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang bực bởi một cam kết bạn đã thực hiện để mịn ra một mối quan hệ hỗn loạn.