Cống

Giấc mơ về một cống tượng trưng cho khả năng của bạn để cho đi hoặc ném một cái gì đó cho tốt. Làm thế nào bạn cũng có thể buông bỏ con người, niềm tin, cảm xúc hoặc tình huống. Xem xét các điều kiện và sự xuất hiện của các cống cho biểu tượng bổ sung. Giấc mơ về một cống bị chặn tượng trưng cho một khó khăn rơi cho tốt. Bạn có thể không muốn buông bỏ một cái gì đó hoặc không thích tin rằng bạn cần nó. Niềm tin hay mối quan hệ rất khó để buông bỏ. Ngoài ra, nó có thể đại diện cho nỗ lực lãng phí hoặc mất lúng túng. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy kẹo cao su bị mắc kẹt trong một cống ông đã cố gắng để loại bỏ. Trong cuộc sống thực, ông đã có một thời gian khó nhận được cho một cô gái ông thích. Ông không thể buông bỏ mong muốn của mình cho cô ấy, bởi vì ông thích nghĩ về cô ấy rất nhiều.