Asp

Ước mơ với một khẩu súng thanh ASP tượng trưng cho cảm xúc về bản thân hoặc những người khác có nghĩa là kinh doanh chỉ khi nó là nghiêm trọng đủ hoặc quan trọng. Tiết lộ hành vi hung hăng hoặc kháng chỉ khi nó được khá nguy hiểm. Tiêu cực, một trang ASP có thể phản ánh sự kiêu ngạo hoặc các mối đe dọa phút cuối. Đẩy một kẻ nói dối đến điểm mà sự thật là bắt buộc và thực hiện chúng trở nên tích cực. Assertively soạn các quy tắc như thời gian hoặc thay đổi các quy tắc, vì một tình huống là không tốt cho bạn. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước của một người không thích đe dọa anh ta với một ứng dụng ASP. Trong cuộc sống thực, người đàn ông trẻ kinh nghiệm của cha mình trở nên hoàn toàn kiêu ngạo tại một số điểm, cho anh ta tiền tại thời điểm cuối cùng của một nhà bán sau khi hứa hẹn ông $200.000. Người cha bắt đầu đe dọa đưa những thứ khác ra khỏi người thanh niên nếu anh ta không chọn bỏ qua lời hứa, bởi vì người cha không bao giờ muốn tôn vinh lời hứa.