Chim oanh

Nếu bạn đã thấy hoặc nghe những con chim, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tự do, trí thông minh và sự tự tin. Ngoài ra còn có khả năng bạn làm cho mọi người nghĩ rằng bạn đã làm điều gì đó, khi thực tế không. Giấc mơ cũng cho thấy rằng bạn có khả năng nhận được tất cả mọi thứ bạn thích.