Corkscrew

Những giấc mơ với một Corkscrew tượng trưng cho cảm giác rằng một số thông tin đã sẵn sàng để được thể hiện hoặc kế hoạch nhất định đã sẵn sàng để được sống. Cảm giác như một chờ đợi lâu đã kết thúc. Bạn không cảm thấy điều quan trọng là phải kiên nhẫn nữa. Cảm thấy rằng đúng thời gian để làm điều gì đó bây giờ. Nó cũng có thể là đại diện của một mong muốn để ăn mừng. Tiêu cực, mộtCorkscrew có thể phản ánh xung đột bằng cách nhận được một cái gì đó bạn muốn làm xong. Chờ đợi quá lâu hoặc tiếp tục trì hoãn một cái gì đó mà bạn thực sự muốn làm.