Mơ ước rằng bạn đang vô gia cư chỉ ra rằng bạn đang cảm thấy không an toàn. Bạn đang không chắc chắn về bản thân và nơi bạn đang đi.