Tịch thu

Giấc mơ của một cái gì đó đang bị bắt cóc tượng trưng cho niềm tin, quan hệ hoặc tình huống mà họ đang giả định. Bắt cóc cũng có thể là đại diện của hoảng sợ đó là lấy theo ý nghĩa chung của bạn. Ngoài ra, bắt cóc có thể đại diện cho một mất kiểm soát. Bạn có thể cảm thấy ai đó đã thực hiện trên một khu vực của cuộc sống của bạn hoặc rất thích thời điểm của bạn. Giấc mơ về một chiếc máy bay bị tấn công tượng trưng cho kế hoạch hoặc dự án mà bạn cảm thấy đang được đảm nhận. Một người không mong muốn có thể khẳng định mình trong cuộc sống của mình. Sợ hãi, hoảng sợ hay những cảm xúc tiêu cực có thể được áp đảo quyết định của bạn.