Dấu hiệu vô hiệu hoá

Giấc mơ về một dấu hiệu thiếu tượng trưng cho tình huống của cuộc sống, nơi không có khả năng xin lỗi cho các quy tắc thông thường, nếu cần thiết. Tích cực, nó có thể phản ánh một cách giao cảm của phá vỡ một điểm yếu. Tiêu cực, một dấu hiệu của thiếu có thể phản ánh tự nhận thức bằng cách đi quá xa tránh các quy tắc áp dụng cho người khác. Cheating hoặc arrogantly khai thác một ai đó bản chất tốt để có được phía trước.