Hội chứng suy giảm miễn dịch mua lại (HIV, HIV, AIDS, AIDS)

Nếu bạn mơ ước bị ảnh hưởng bởi AIDS đại diện cho bất an của bạn, một cái gì đó bạn không thể quản lý và ý thức của bạn đang bị ảnh hưởng bởi nó. Giấc mơ tượng trưng cho tính cách của bạn mà bạn không thể bảo vệ vì một số lý do. Những gì bạn cần làm, là tìm ra những rào cản bạn đang phải đối mặt, và sau đó bạn sẽ có thể chuyển tải chúng. Khi bạn nhìn thấy bạn của bạn có một AIDS đại diện cho tình bạn của bạn với người đó bạn có một giấc mơ được trong bí ẩn và câu đố. Nó có thể là một dấu hiệu bạn và bạn bè của bạn không giải quyết những vấn đề bạn có. Bạn phải rất kiên nhẫn, tình bạn này phải được phục hồi.