Sirens

Ước mơ của Sirens tượng trưng cho một cảm giác cấp bách. Bạn hoặc một người cảm thấy sự chú ý nên được thành lập một vấn đề. Một tình huống mà bạn cảm thấy là một ưu tiên ngay lập tức. Được cảnh báo cho một vấn đề. Tiêu cực, một còi hú có thể phản ánh cảm giác của bạn mà ai đó buộc bạn phải đối phó với những vấn đề bạn không muốn. Nó cũng có thể là đại diện của những cảm xúc mà ai đó cảm thấy cần thiết phải cắt giảm bạn hoặc tiến bộ của bạn là một mối đe dọa.