Ước mơ

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ bạn thấy rằng bạn đang mơ ước, nó có nghĩa là trạng thái cảm xúc của bạn. Bạn đang quá quan tâm và sợ hãi về một tình huống hoặc hoàn cảnh bạn đang đi qua.