Talkshow

Những ước mơ về một talkshow tượng trưng cho tự nhận thức, nói chuyện cởi mở, về một vấn đề với những người khác. Purposely, làm cho một cảnh tượng của một chủ đề. Tiêu cực, một talkshow có thể phản ánh tự nhận thức, kiểm soát hoặc dàn nhạc một cuộc trò chuyện. Thực hiện một hiển thị về thảo luận về hành vi tiêu cực như ăn cắp, sử dụng ma túy, bạo lực, hoặc giết chết chính mình. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy một người nói chuyện trên một talkshow. Trong cuộc sống thực, ông đã nói chuyện cởi mở về việc giết chết các thành viên gia đình nếu ông bị cướp của thừa kế của mình.