Roof

Mơ ước và nhìn thấy một mái nhà là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho một rào cản giữa hai trạng thái của ý thức. Nó đại diện cho một sự bảo vệ của lương tâm, lý tưởng và niềm tin của bạn. Đó là một tổng quan về cách bạn nhìn thấy chính mình và những người bạn nghĩ rằng bạn đang có. Nếu bạn rơi ra khỏi mái nhà, nó cho thấy rằng bạn không có một cơ sở kẹp vững chắc và vững chắc trên vị trí tiên tiến của bạn. Mơ rằng mái nhà bị rò rỉ đại diện cho những phiền nhiễu, phiền toái và ảnh hưởng không mong muốn trong cuộc sống của bạn. Nó cũng có thể chỉ ra rằng thông tin mới sẽ thống trị bạn. Ngoài ra, bạn có thể gợi ý rằng một cái gì đó là cuối cùng từ bạn. Có lẽ ai đó là hùng vĩ và làm gián đoạn suy nghĩ và ý tưởng của bạn về bạn. Dreaming rằng trần là rơi xuống cho thấy rằng bạn có lý tưởng cao là để sụp đổ về bạn. Có lẽ bạn không thể sống theo sự mong đợi của riêng bạn.