Tennis

Để ước mơ rằng bạn chơi một quần vợt, biểu hiện lối sống tích cực, một là có. Mặt khác, quần vợt có thể cho thấy sự không có khả năng đưa ra quyết định theo nghĩa của bất kỳ tình huống nào. Có lẽ bạn đang nhảy qua lại từ một điểm khác, thay vì làm cho giải pháp đúng.