Vận động viên

Giấc mơ, trong đó một tưởng tượng là một vận động viên, biểu thị khả năng của mình để thích ứng trong các tình huống khác nhau. Bạn là người có thể nhận được hầu hết các tối thiểu. Giấc mơ cho thấy bạn có những điều bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể đạt được. Bạn là một người rất mạnh mẽ.