Tra tấn

Ước mơ bị tra tấn tượng trưng cho cảm giác bất lực hoặc nạn nhân. Một mối quan hệ hoặc tình hình là cố tình gây ra bạn đau khổ. Cảm thấy không thể phá vỡ miễn phí từ một vấn đề mà dường như vô tận. Ngoài ra, tra tấn trong một giấc mơ có thể phản ánh bạn hoặc người khác những người đang trưng bày hành vi sadomasochistic. Ước mơ về trẻ em bị tra tấn tượng trưng cho cảm giác của nạn nhân của một số khu vực của cuộc sống của họ có tiềm năng. Các unbearableness của sự cho phép để khám phá những ý tưởng mới hoặc khả năng. Cảm thấy bị trừng phạt hoặc buộc phải chịu vì bạn muốn làm điều gì đó mới.