Móng

Để xem nếu móng tay hammering được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là sự kiên trì và khả năng của bạn như là một người đàm phán. Cũng xem xét các chơi chữ, nhận được khó khăn, mà có thể có nghĩa là nhận được đánh bắt lên trong một cái gì đó hoặc một insinuation tình dục. Một cụm từ phổ biến nhấn đinh trên đầu cho thấy rằng bạn đã hoàn toàn giải quyết tình hình. Để xem móng tay là biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước này có thể tượng trưng cho công việc lâu dài và khó khăn của bồi thường nhỏ và thanh toán. Mơ ước rằng bạn đã bị tổn thương với một móng tay cho thấy rằng bạn cần phải cẩn thận những gì bạn nói. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về giấc mơ của bạn, xin vui lòng đọc về móng tay.