Nettles

Để xem Nettles, khi bạn đang mơ ước, nó là dấu hiệu tò mò của giấc mơ của bạn. Dấu hiệu này cho thấy một tình huống khó khăn mà bạn cần phải tránh. Bạn có thể gặp khó khăn thể hiện chính mình, có thể bạn đang ở giữa một nhỏ tình hình.