Avalanche

Những giấc mơ về một slide đá tượng trưng cho những khó khăn không nhạy cảm mà lấn át bạn hoặc bắt bạn tắt Guard. Rất nhiều resentments, khó khăn ý định nghiêm trọng vì họ không biến mất một cách dễ dàng. Một slide đá cũng có thể là đại diện của một sự leo thang đột ngột hoặc bất ngờ của các vấn đề rất khó khăn. Tất cả mọi thứ có thể đi sai, tất cả mọi thứ đang xảy ra cùng một lúc. Một bất ngờ xấu nhất trong cuộc sống của bạn. Một thảm kịch bất ngờ.