Đỏ

Màu đỏ trong những giấc mơ tượng trưng cho sự tiêu cực, ý định âm hoặc các tình huống tiêu cực. Trong một giấc mơ đó là phản ánh một cái gì đó tiêu cực về cách bạn nghĩ, cảm nhận hoặc hành động. Nó có thể trỏ đến những suy nghĩ, cảm xúc hoặc hành vi không lành mạnh, khó chịu hoặc lừa đảo. Màu đỏ cũng có thể đại diện cho sự tức giận, chiến đấu, tà ác, hoặc bất lương. Màu đỏ là một dấu hiệu cho thấy bạn đang được quá nhiều, vô đạo Đức, không trung thực, hoặc trải qua một cái gì đó khó chịu. Đỏ cũng có thể phản ánh kiến thức đầy đủ mà bạn đang làm một cái gì đó bạn biết là sai. Biểu tượng của màu đỏ là dựa trên nhận thức của con người về màu sắc của máu, vì máu là một cái gì đó bạn chỉ thấy rằng một cái gì đó rất xấu xảy ra.