Kính màu

Nếu bạn mơ ước của thủy tinh có vết bẩn, như một giấc mơ cho thấy thời điểm của những điều nhận được tốt hơn và tốt hơn. Mặt khác, giấc mơ cho thấy rằng bạn đang tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc sống, nơi bạn có thể được dẫn dắt bởi một người nào khác.