Chuyến bay

Nếu trong giấc mơ mà bạn nhìn thấy hoặc làm điều gì đó với chuyến bay, nó có nghĩa là một cảm giác tự do, nơi bạn ban đầu cảm thấy bị hạn chế và hạn chế.