Hậu vệ

Giấc mơ về một quarterback tượng trưng cho một khía cạnh của mình đó là chịu trách nhiệm về việc dàn nhạc một nỗ lực để đạt được lợi thế hơn trong một cuộc xung đột. Kiểm soát hoặc xem tình hình trở về kiểm soát hoặc quyền lực bằng bất kỳ phương tiện cần thiết. Dẫn đầu một cuộc chiến khó khăn để đạt được tiến bộ của bất kỳ loại. Tích cực, quarterback có thể phản ánh cảm giác tôn trọng và sự tự tin, như bạn có một tình huống để có được quyền lực trở lại hoặc kiểm soát. Dẫn dắt những người khác làm một công việc rất khó khăn. Cảm thấy vinh quang làm việc theo nhóm tốt. Tiêu cực, một quarterback có thể phản ánh cảm xúc của mình về việc không làm tăng lợi thế trong một tình huống chính xác. Lỗi, sự quá cỡ, sai thời gian hoặc uỷ thác không đúng cách mà dẫn đến đảo ngược xung hoặc tiến bộ. Nó cũng có thể là đại diện của một thái độ kiêu ngạo mà cảm thấy không cần người khác để làm một công việc khó khăn. Thái độ đội nghèo.