Để xem hoặc mang theo một Xô trong quá trình mơ ước là Omen tuyệt vời cho bạn. Giấc mơ này chỉ ra một sự cải thiện trong tình hình hiện tại của bạn. Nếu Xô Xô đầy đủ, sau đó nó có nghĩa là phong phú, tình yêu và sự giàu có. Nếu Xô là trống rỗng, sau đó nó có nghĩa là bạn sẽ vượt qua một số thiệt hại hoặc xung đột. Giấc mơ cũng có thể là một sự chơi chữ trên nhạt.