Ballet

Giấc mơ về Ballet tượng trưng cho một tình huống đòi hỏi sự hoàn hảo hay không làm cho những sai lầm. Một tập trung mạnh vào ở lại cân bằng hoặc tránh xa các vấn đề. Bạn có thể phải đối mặt với một vấn đề không ngừng đòi hỏi sự cống hiến tổng số của bạn.