Tre

Ước mơ về tre tượng trưng cho sự nhạy cảm về việc sửa chữa bản thân dễ dàng bị hỏng, đánh bại, thông minh hơn, nói chuyện với bass hoặc khuất phục. Cảm thấy rằng phòng thủ của bạn quá nhạy cảm hoặc rẻ hơn. Cảm thấy rằng những người khác chỉ có thể lấy đi từ bạn bất cứ khi nào họ muốn hoặc nói chuyện với bạn bất cứ khi nào họ muốn. Cảm thấy rằng một số khu vực của cuộc sống của bạn là tuyệt vời, nhưng về cơ bản yếu. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước gây ra một khu vườn tre. Trong cuộc sống thực, ông bắt đầu đào tạo mình để được thêm tàn nhẫn cho người dân để ngăn chặn chúng bằng cách sử dụng nó hoặc nói chuyện với anh ta bất cứ khi nào họ muốn.