Rẻ

Giấc mơ về gián tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm giác bất tiện. Một cái gì đó bạn thực sự không muốn trong cuộc sống của bạn. (ví dụ, cảm giác bạn sẽ nhận được từ một mái tóc xấu.) Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước được bao quanh bởi gián. Trong cuộc sống thực, ông đã tìm thấy một người bạn cũ, những người bày tỏ tình yêu với anh ta. Ông là vô cùng khó chịu với sự biểu hiện của tình yêu. Những con gián phản ánh cách không mong muốn để có người bạn này là trung thực với anh ta về cảm xúc của mình.