Beige

Ước mơ về màu be tượng trưng cho sự quan. Màu be quần áo phản ánh xem, quan điểm hoặc thói quen đó là mục tiêu. Nó cũng có thể là đại diện của vị trí trung lập hoặc vô tư của bạn trên một số vấn đề.